Logo
Kontakt Vakttelefon
4097 9706 yca mobil

Vår historie

To anerkjente rørleggerbedrifter med lange tradisjoner har koblet seg sammen for å styrke posisjonen i markedet.

YC Amundrud er et resultat av en fusjon av selskapene YC Rør og Amundrud VVS. YC Rør ble etablert i 2007, og Amundrud VVS i 2008. Helt fra starten av var ønsket om å utvikle virksomheten stor på begge sider, og på hver sin kant ble selskapene gradvis bygget opp til markante rørentreprenører i Innlandet.

Men alt er i endring, og med stadig flere og større konkurrenter i markedet tilspisser konkurransen seg. Våren 2022 tok eierne en beslutning om å gå sammen og gjøre felles front, og 1. januar 2023 ble VVS Øst AS etablert – Innlandets største lokalt eide rørleggerkonsern med 120 ansatte. Det er to tradisjonsrike bedrifter som hver hadde ca. 60 ansatte før fusjonen. Amundrud VVS var en familieeid bedrift mens YC Rør var en bedrift eid av ansatte i selskapet. Bedriftene var likeverdige innen VVS-tjenester og -produkter og hadde samme kundegrunnlag.

På Elverum er to avdelinger nå blitt til en, og samlokalisert med hovedkontor i Vestheimgata 13 for å maksimere kompetanse, samt hente ut synergier i den nye bedriften. I hvert av selskapene er det en fantastisk historie som er brakt videre i ny drakt – YC Amundrud AS. Ny profil, men de samme menneskene. Mye kunnskap og faglig dyktighet skal foredles og videreutvikles til å styrke vår allerede unike posisjon i bransjen. Vi skal fortsatt være en totalleverandør innen VVS og vi rigger nå for å posisjonere oss for enda større oppgaver, men kundefokus og personlig service vil alltid stå i høysetet. 

Vårt verdigrunnlag

Kompetanse

Faglig stolthet og høy standard på tjenestene.

Kundefokusert

Pålitelig service, åpen kommunikasjon og overgå kundenes forventninger.

Trygghet

Trygghet både internt og eksternt.

Fremoverlent

Ansvarlig og innovativ.

Signuform
KONTAKTSKJEMA

Trenger du hjelp? Fyll inn skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg.

Signuform